Biz Kimiz?

Türkiye'nin en büyük yurt dışı ve ulusal proje topluluklarından biriyiz.

Gençlere yurt dışı deneyimleri kazandırıyoruz.

Gençler tarafından gençler için projeler üretiyoruz!

 

Kovan Gençlik Grubu 2022 yılı Ekim ayında İstanbul’da bir grup üniversite öğrencisi genç tarafından kuruldu.

Erasmus+ projelerinin doğru genç kesime ulaşmadığının ve bu projelerin 40 yaş üstü amcaların/teyzelerin tekelinde, ticari amaçlarla yürütüldüğünün farkındayız. Kovan Gençlik Grubu olarak bu düzeni  değiştirmeyi ve Avrupa Birliğinin gençler için oluşturduğu hibeleri doğru kesimdeki gençlere ulaştırmayı hedefliyoruz. Gençlik grubumuz sadece 25 yaşın altındakiler tarafından yönetilmekte.

Proje katılımcılarını tamamen adil bir şekilde ve daha çok ekonomik açıdan dezavantajlı veya kırsal kesimlerdeki gençler arasından seçmektedir.

Kovan Gençlik Grubu daha çok Avrupa Birliği hakkında farkındalıkkültürlernesiller ve sosyal bölünmeler arasında köprü kurmak ve dezavantajlı kırsal ve kentsel alanların geliştirilmesi konularını ele almakta ve bu konulara gençleri dahil etmek için Gençlik Değişimleri ve ESC projeleri ile ilgilenmektedir. Ayrıca bunların yanında yurt dışı projeleri hakkında gençleri bilgilendirmekte ve bir adım atmaları için teşvik etmektedir.

 
Scroll to Top